top of page

Yoga lindrer symptomer og plager hos pasienter med kreft!

Oppdatert: 26. sep. 2020

Yoga lindrer symptomer og plager hos pasienter med kreft og behandlere.

I en artikkel publisert i Integrative Cancer Therapies i 2018 av Lopez m.fl viser resultatene av en studie om yoga og symptomlindring, signifikant bedring av plager og symptomer etter praktiseringen av yogaformen som er bygget opp etter Patanjali-metoden.

Det ble opprettet to ulike yogaklasser, en med lav intensitet yoga, og en med høyere intensitet. Begge klassene varte 60 minutter og avsluttet med like lang avspenning. 282 deltok i studien, 205 pasienter og 77 behandlere/helsepersonell. 85% var kvinner, alder varierte fra 20-79 år. Alle fikk tilbud om 1-2 yogaklasser og timene ble holdt på The University of Texas MD Anderson Cancer Center, USA. De som deltok i studien fikk utdelt ESAS-skjema før og etter yogaklassen. ESAS (Edmonton Symptom Assessment System) er et skjema som beskriver symptomer som smerter, slapphet/fatigue, trøtthet, kvalme, matlyst, pustebesvær, depresjon og angst på en skala fra 0-10, hvor 0 er ingen plager og 10 er verst tenkelig.

Resultatet viser en signifikant bedring på alle symptomer etter både høy og lav intensitet yoga, både hos pasienten og behandleren. Ett unntak i forhold til kvalme som viste dårligere resultater hos de som gjorde høy intensitet yoga kontra de som gjorde lav intensitet yoga. Lav intensitet yoga viste også noe bedre resultater på søvn enn høy intensitet.

For å lese hele studien gå inn på lenken: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30168358/


123 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Yorumlar


bottom of page